دفتر کار

محصولات دکوراسیون اداری جاکوب برای آنان که خاص می پسندند !

زیر مانیتوری، انواع میز مدرن اداری، میز جلومبلی، میز تایپو و پانچو، جامجله ای، طبقه نامرئی کتاب

میز

میز تایپو تیپ 1

19,500,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول
میز

میز تایپو تیپ 2

23,000,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول
میز

میز تایپو تیپ 3

26,500,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول
میز

میز جلو مبلی تایپو

14,000,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول
میز نهارخوری

میز غذاخوری تایپو

22,500,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول
میز

میز جلو مبلی پانچ دار

18,500,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول
دکوراسیون داخلی منزل

جعبه شکستنی دو منظوره

3,650,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول
میز عسلی

میز عسلی

5,170,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول
جا مجله ای

نگهدارنده مجله

410,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول
طبقه کتاب

طبقه نامرئی کتاب

200,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول
دکوراسیون داخلی منزل

کیت نگهدارنده دیواری

760,000 ریال
خرید محصول
مشخصات محصول