قفسه بندی

با جاکوب همه چی سرجاشه !

جاکوب تولید کننده قفسه فلزی مدرن، قفسه بندی انبار مدرن، طبقات دیواری، پنل های دیواری، پشت دری و محصولات دکوراسیون داخلی

پنل ابزار

ست پنل اکسسوری تیپ 2

پنل دیواری

1,650,000 ریال
1,320,000 ریال
پنل ابزار

ست پنل اکسسوری تیپ 1

پنل دیواری

1,637,500 ریال
1,310,000 ریال
ریل نگهدارنده ابزار

ست ریل ابزار طوسی تیپ 1

ست دیواری

775,000 ریال
620,000 ریال
پشت دری

ست پشت دری رختشورخانه طوسی تیپ 1

پشت دری

2,781,250 ریال
2,225,000 ریال
پشت دری

ست پشت دری اتاق خواب سفید تیپ 1

پشت دری

2,312,500 ریال
1,625,000 ریال
پشت دری

ست پشت دری اتاق خواب سفید تیپ 2

پشت دری

2,256,250 ریال
1,805,000 ریال
پشت دری

ست پشت دری آشپزخانه سفید تیپ 1

پشت دری

2,493,750 ریال
1,995,000 ریال
پشت دری

ست پشت دری آشپزخانه سفید تیپ 2

پشت دری

2,556,250 ریال
2,045,000 ریال
پشت دری

ست پشت دری رختشورخانه سفید تیپ 1

پشت دری

2,606,250 ریال
2,085,000 ریال
قفسه بندی آشپزخانه

ست قفسه بندی آشپزخانه سفید تیپ 1

قفسه بندی

15,906,250 ریال
12,725,000 ریال
قفسه بندی اتاق کار

ست قفسه بندی اتاق کار سفید تیپ 1

طبقه دیواری

15,675,000 ریال
12,540,000 ریال
قفسه بندی

ست قفسه بندی رختشورخانه سفید تیپ 1

قفسه فلزی

17,518,750 ریال
14,015,000 ریال
قفسه آشپزخانه

ست قفسه بندی آشپزخانه سفید تیپ 2

قفسه بندی

18,262,500 ریال
14,270,000 ریال
قفسه بندی

ست قفسه بندی اتاق خواب سفید تیپ 1

قفسه بندی

18,212,500 ریال
14,570,000 ریال
قفسه انباری

ست قفسه بندی انباری طوسی تیپ 1

قفسه بندی انبار

18,293,750 ریال
14,635,000 ریال
قفسه بندی انبار

ست قفسه بندی انباری طوسی تیپ 2

قفسه بندی انبار

22,506,250 ریال
18,005,000 ریال
اتاق کودک

ست قفسه بندی اتاق کودک سفید تیپ 1

قفسه بندی

19,712,500 ریال
15,770,000 ریال